WYTYCZNE DO NAPISANIA STRESZCZENIA REFERATU

Streszczenie referatu powinno zawierać tytuł pracy, imię i nazwisko autora (autorów), nazwę instytucji oraz krótką informację o treści referatu, w szczególności podstawowe tezy podjętego problemu, związanego z tematyką konferencji.

Uczestnicy konferencji otrzymają materiały ze streszczeniami referatów w dniu konferencji.

Autorzy powinni przesłać gotowe streszczenia w terminie do dnia 20 maja 2015 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Streszczenia przesłane po tym terminie lub niezgodne z podanymi wytycznymi nie będą uwzględnione w materiałach konferencji.

Do pobrania:

Komunikat nr 2

Wytyczne streszczenie referatu

Karta zgłoszenia

Wytyczne pełnego tekstu referatu

 

Uwaga: Opłata konferencyjna dla Absolwentów kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna na GIK PW to tylko 50 zł.