W ramach zawartego w dniu 8 października 2014 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Cegłów, a Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w dniu 28 października 2014 roku odbyło się seminarium wyjazdowe w Urzędzie Gminy Cegłów.
Celem seminarium było zaprezentowanie koncepcji zagospodarowania obszarów wiejskich położonych w południowej części Gminy opracowanych przez studentów Gospodarki Przestrzennej. Projekty opracowano w ramach przedmiotów: "Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich" - odpowiedzialna dr inż. Anna Bielska oraz "Zagrożenia i ochrona powierzchni Ziemi" - odpowiedzialna dr inż. hab. Jolanta Kwiatkowska-Malina prof. PW.
Proponowane rozwiązania projektowe ujmują kompleksowo problemy przestrzenne obszarów wiejskich i pozwalają na zrównoważony, wielofunkcyjny rozwój gminy Cegłów z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska przyrodniczego.

W dniu 18 grudnia 2014 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Pani Dziekan prof. dr hab. Alina Maciejewska wręczyła studentom, którzy opracowali projekty zagospodarowania i zaprezentowali je na  seminarium, podziękowania za wkład pracy i doskonałe prezentacje.