III Międzynarodowe Akademickie Warsztaty Urbanistyczne 2017
REKRUTACJA


 
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym otwiera rekrutację na III Międzynarodowe Akademickie Warsztaty Urbanistyczne 2017.

W roku 2017 warsztaty odbywają się  w ramach współpracy z warszawską Dzielnicą Wilanów oraz dwiema uczelniami kształcącymi na kierunku gospodarka przestrzenna: paryskim Uniwersytetem Paris-Sorbonne oraz warszawską Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

W warsztatach biorą udział studenci polscy i francuscy, którzy będą pracować w międzynarodowych zespołach pod opieką kadry dydaktycznej z uczelni zaangażowanych w projekt. Przewodnim tematem III edycji Międzynarodowych Akademickich Warsztatów Urbanistycznych, będą osiedla grodzone.

Warsztaty odbędą się w dniach 31.05 – 11.06. 2017
W tegorocznych warsztatach udział wziąć mogą studenci pierwszego i drugiego roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonych na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale GiK PW. Warsztaty odbywają się w języku angielskim.
Dokumenty:

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach są proszone o złożenie następujących dokumentów:
•    krótkiego listu motywacyjnego
•    CV
•    dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego
w sekretariacie KGPiNoŚP (pok. 333, GG PW) do dnia 10.05.2017.