Działalność studencka

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej powstało w roku 2007 z inicjatywy grupy studentów i dlatego śmiało można stwierdzić, że KNGP to My - Studenci kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotem naszych zainteresowań są szeroko pojęte zagadnienia związane z zagospodarowaniem i kształtowaniem przestrzeni, dotyczące zrównoważonego rozwoju, lokalnego i regionalnego, kwestii środowiska przyrodniczego, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz w szczególności zagadnienia związane z kształtowaniem i projektowaniem urbanistycznym.

Celem naszej pracy jest rozwój i pogłębianie zainteresowań związanych z gospodarką przestrzenną oraz poszerzanie, promowanie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej powyższych zagadnień, jak również rozpropagowanie na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej kierunku gospodarka przestrzenna.

Otwarci na współpracę z innymi stowarzyszeniami realizujemy swoje cele poprzez różnorodną działalność: od organizacji seminariów, spotkań, konferencji, debat i wyjazdów naukowych aż po prowadzenie badań z zakresu gospodarki przestrzennej i organizowanie warsztatów.

Opiekunowie naukowi koła:

  • prof. dr hab. Alina Maciejewska- Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
  • dr inż. arch. Wojciech Bartoszczuk
  • dr Józef Dobija

Strona internetowa KNGP: http://www.kngp.gik.pw.edu.pl/