Witamy na stronie

Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

p.o. Kierownika Katedry: prof. dr hab. Alina Maciejewska


Adres do korespondencji:
Wydział Geodezji i Kartografii PW
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
Gmach Główny PW
Pl. Politechniki 1   pok. 333
00-661 Warszawa

Sekretariat >>>