_________________________________________________________________

Udział Pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

w XI Festiwalu Nauki i Kultury "Nauka może być przyjemna" organizowanym przez

PUBLICZNE GIMNAZJUM im. Bohaterskich Harcerzy Cegłowa w Cegłowie 

   W dniu 23 maja 2015 roku w ramach współpracy Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z Gminą Cegłów zorganizowano warsztaty tematyczne dla uczniów Gimnazjum.

   Warsztaty przygotowali i poprowadzili Pracownicy Katedry w składzie: dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, prof. PW, dr hab. inż. Antoni Szafranek, prof. PW, dr inż. Anna Bielska, dr inż. Joanna Jaroszewicz.

  Celem warsztatów było opracowanie mapy tematycznej dotyczącej najciekawszych miejsc w Gminie Cegłów. Uczniowie z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem odkrywali piękno swojej Gminy. Warsztaty i spotkanie z Dyrekcją Gimnazjum zapoczątkowały szerszą współpracę w zakresie problematyki zrównoważonego gospodarowania przestrzenią na obszarach wiejskich.